Kontaktní čočky

Nasazování: Umyjte si ruce, opláchněte a osušte. To vždy, bez výjimky, při každé manipulaci s kontaktní čočkou.Díky tomu odstraníte nečistoty a mastnotu, které by se jinak mohly přenést na kontaktní čočku, důkladné mytí rukou také pomáhá vyhnout se infekci očí. Používejte mýdlo, které neobsahuje detergenty, olejíčky ani parfémy a ručníky, které nepouštějí chloupky. Každá kontaktní čočka se sterilizuje a balí do hermeticky uzavřeného obalu, většinou blistru, někdy skleničky. Pokud je obal poškozený, čočku nepoužívejte. Na obalu bývá vyznačena kromě názvu čočky a výrobce dioptrická síla čočky, rozměry čočky – průměr (DIA) a zakřivení (BC) a také doba použitelnosti (EXP nebo znak přesýpacích hodin). Máte-li odlišnou dioptrickou hodnotu pro pravé a levé oko, je třeba dbát velké opatrnosti s čočkami, aby nedošlo k záměně. Dioptrická hodnota je napsána pouze na obalu čočky, ne však již na čočce samotné. Pro vyjmutí čočky z blistru používejte bříško ukazováčku, nikdy ne nehty, pinzety, mohli byste čočku poškodit. Nechte skápnout přebytečný roztok z ukazováčku, případně přendejte čočku z prstu na prst, aby měla polohu jako miska. Pozorně si čočku prohlédněte. Čočka musí být čistá, vlhká, pokud je čočka vybavena indikátorem RUB – LÍC snadněji určíte zda není naruby, bez indikátoru se řiďte jejím tvarem. Pokud má čočka tvar misky, je správně. Pokud jsou okraje vyklenuty směrem ven, otočte ji na druhou stranu. Pokud čočku nasadíte do oka naruby, může vyvolat pocit nepohodlí a snížit ostrost vidění. Čočka nesmí být nasazena na oko, pokud zpozorujeme, že je znečištěná, prasklá, natržená, vyschlá. Takovou čočku vyhoďte a vyjměte z obalu další. Při nasazování do oka umístíme čočku na špičku suchého ukazováčku, prostředníčkem téže ruky přidržíme dolní víčko, prsty druhé ruky víčko horní. Jemným pohybem ukazováčku umístíme čočku na oční kouli. Nezavadíme-li o víčko, či řasy, čočka relativně ochotně k oku přilne, ale nemusí ještě sedět správně. Podíváme se směrem dolů, pomalu uvolníme dolní a pak horní víčko, oko pomalu zavřete. Pod zavřenými víčky pohybujte okem nahoru, dolů, doprava a doleva. Několikrát zamrkejte. Čočka by měla na oku zaujmout ideální polohu – vycentruje se. Pokud čočku upustíte, opláchněte ji svým chemickým roztokem (nikdy čočku neoplachujte nezneutralizovaným peroxidovým roztokem, např. AO SEPT), aby se vydezinfikovala. Pokud je nasazená čočka pohodlná a zajišťuje náležitou ostrost vidění, můžete čočku nasadit na druhé oko.V případě, že čočka dráždí nebo nezajišťuje náležitou ostrost vidění, musíme odstranit příčinu. Může být poškozená, znečištěná, pak musíte ji vyměnit za novou, čočka může být naruby, nebo při rozdílné korekci na obou očích je nesprávná čočka na nesprávném oku. V každém případě je nutné čočku z oka sejmout a pečlivě zkontrolovat. Pokud čočka i poté dráždí, sundejte ji, nasaďte si brýle a kontaktujte Vašeho očního specialistu. Jestliže čočka není na oku vycentrovaná, je potřeba ji lokalizovat a pomocí masáže přes víčko posunout zpět na správné místo. Nikdy však čočka nemůže odcestovat někam za oko. Pokud čočka z oka vypadne, je nejvhodnější ji nahradit čočkou novou.Vyjímání: Před vyjmutím kontaktních čoček si opět pečlivě umyjte ruce a osušte. Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a Váš roztok. Odtáhněte spodní víčko směrem dolů, přesvědčete se, že je čočka na oku. Podívejte se nahoru, aniž zvednete hlavu. Pomocí prostředníku odtáhněte spodní víčko směrem dolů. Špičku ukazováčku přiložte ke spodnímu okraji čočky a posuňte ji dolů. Jemně uchopte čočku palcem a ukazováčkem. Opatrně vyjměte čočku z oka a po náležitém ošetření ji umístěte do pouzdra s roztokem, aby nedošlo k vysychání. Dejte pozor na umístění pravé a levé čočky do příslušné části pouzdra.Ošetřování:Na kontaktních čočkách se usazuje lipidobílkovinný sediment, který se může stát živnou půdou pro bakterie. Čočky se musí pravidelně čistit, neboť i pouhým okem neviditelná vrstva usazenin se může stát zdrojem pro mikroby. Proto je nutné čočku čistit a dezinfikovat po každém vyjmutí. K tomu slouží pouze roztok pro ošetřování kontaktních čoček doporučený výrobcem a Vaším kontaktologem. Používání jakýchkoliv jiných prostředků může vyvolat podráždění očí, nesprávné bobtnání kontaktních čoček, nebo nedostatečnou schopnost dezinfekce. Nedoporučuje se kupovat roztok v lékárně, ještě dnes se lze setkat s tím, že tam s klidem nabídnou na péči o kontaktní čočky fyziologický roztok bez jakéhokoliv poučení pro uživatele. Pokyny ohledně použití roztoku a jiné důležité informace ohledně ošetření čoček najdete na letáčku který je součástí každého balení. Pamatujte si, že jednou použitá dávka roztoku se nedá použít podruhé. Také pouzdro na čočky je vhodné vyměňovat za nové vždy s každým nově zakoupeným roztokem, u většiny roztoků je pouzdro na čočky součástí balení. V případě potřeby Váš oční specialista může doporučit používání jiných, doplňkových prostředků pro ošetřování čoček. Před jakoukoli změnou systému ošetřování či v případě jakýchkoli pochybností se obraťte na Vašeho očního specialistu. Různé roztoky pro dezinfekci čoček se nikdy nesmějí míchat dohromady, ani přelívat do jiných nádob. Kontaktní čočky se dnes již z mnoha důvodů nedezinfikují varem, proto je ani Vy nikdy nevařte, nepoužívejte nikdy vodu z vodovodu, sliny ani jiné prostředky, které nejsou pro péči o měkké kontaktní čočky určeny. Také prostředky pro tvrdé kontaktní čočky nelze používat pro péči o čočky měkké.Kosmetika: Nepoužívejte tučné kosmetické prostředky a řasenky k prodloužení řas, které obsahují drobná vlákna, mohla by se dostat do oka a znečistit čočku. Kosmetické prostředky nenanášejte na vnitřní okraj víček, mohly by znečistit povrch čoček. Během aplikace kosmetických prostředků ve spreji zavřete oči, aby se částice prostředků neusadily na čočkách. Lak na vlasy Vám čočky spolehlivě zničí. Líčení provádějte vždy po aplikaci čoček. Odličování provádějte vždy až po vyjmutí čoček z očí, pouze tak zabráníte, aby se zbytky kosmetických prostředků dostaly na čočky. Snažte se používat kosmetické prostředky určené pro uživatele kontaktních čoček či pro osoby mající citlivé oči.Kontroly: Díky pravidelným kontrolním návštěvám se vyhnete možným problémům. Nezapomínejte na ně, i když Vám čočky žádné problémy nepůsobí. I v případě, že nepociťujete žádné nepříjemné projevy, neznamená to, že Vaše oči jsou k čočkám naprosto lhostejné. Pouze důkladné vyšetření provedené Vaším odborníkem může prokázat, jak Vaše oči na čočky reagují. Doporučené kontroly jsou 1x za půl roku Vaše odhalené znepokojivé projevy dávají možnost nápravy ještě dříve, než přerostou do problému. Každodenní sebekontrolou nejlépe dokážete předejít problémům. Oči musí vypadat zdravě a stále stejně, čočky musí zajišťovat vždy dokonalý komfort a ostrost vidění. Pokud se nějaká změna nebo problém objeví, co nejdříve se poraďte se svým očním specialistou. Čočku nepoužívejte dále pokud vyschla, pokud trpíte alergiemi, zánětlivými stavy, infekcemi a podrážděním očí, víček či pokožky kolem očí, při přechodném zhoršení Vašeho zdravotního stavu, např. chřipka, nachlazení, užívání některých léků, v zakouřeném, prašném, či jinak znečištěném prostředí. Mezi další rizikové faktory, které nevylučují používání čoček, ale o nichž by měl být Váš oční specialista informován patří těhotenství, cukrovka, zvětšení štítné žlázy, nadměrná konzumace alkoholu, dodržování jakýchkoli diet, perorální antikoncepce, očních kapek. Riziko, že se Vám kontaktní čočky vyplaví při koupání je malé, riziko kontaminace ze znečištěné vody však velké, proto raději používejte plavecké brýle a po koupání se doporučuje čočky po 20 minutách vyjmout a dezinfikovat. Přítomnost větší vlhkosti může způsobit pevnější přisátí čočky na oku a manipulace s ní může být první okamžiky po koupání, sprchování obtížnější. Vyčkat s manipulací je tedy vhodné. Pakliže se stane, že se na oku s čočkou nedá pohnout, použijte zvlhčující kapky, pokud se čočka ani poté nehýbe, co nejdříve se spojte s Vaším očním specialistou. Čočky vyjměte vždy, když máte pocit cizího tělesa v oku, pociťujete nedostatečný komfort po aplikaci a při nošení čočky, při déletrvajícím zarudnutí očí, přecitlivělosti vůči světlu, píchání, svědění či slzení oka, při snížené ostrosti vidění, zvětšení objemu očního sekretu, při úporném pocitu suchých očí. Pokud po vyjmutí čoček příznaky ustoupí musíte zkontrolovat stav čoček. Pokud po vyjmutí čoček příznaky neustoupí, či se vrátí po aplikaci nové čočky, čočku sundejte a spojte se s Vaším očním specialistou. Pokud je povrch čoček špinavý, je na něm řasa, či jiný předmět, důkladně čočky očistěte, vydezinfikujte, a opětovně můžete nasadit. Pokud se příznaky znovu objeví, je nutné čočku vyhodit a použít novou. Taktéž mechanicky poškozenou čočku je nutné vyhodit a nahradit novou. Proto je vhodné nosit u sebe náhradní čočky a malé balení víceúčelového roztoku, aby Vám během pobytu mimo domov nezaskočila nutnost sundat čočky a vyměnit je za nové. Také je nejen vhodné, ale spíše nezbytné mít u sebe své brýle, jakožto nezbytnou pojistku.POZOR: Pokud se do očí dostane jakákoli chemická látka (čistící prostředky, různé postřiky, pesticidy atd.), musíte neprodleně oči propláchnout, sundat čočky a vyhodit je, kontaktovat nejbližšího očního lékaře. Informujte také Vašeho zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky, některá zaměstnání vyžadují používání ochranných prostředků, čočky nikdy nenoste déle, než je doporučeno výrobcem, jestliže jejich doba použitelnosti uplynula. Dobou expirace je datum uvedený na obalu, do něhož ještě lze otevřít blistr a nosit čočku po celé takto vyznačené období. Snažte se vědět, co nosíte, znát a také dodržovat správný způsob manipulace, čištění, Dodržujte velmi pečlivě hygienu! Nepůjčujte si čočky od kamarádky a svoje čočky nikomu nepůjčujte, byť by si kamarádka chtěla jen vyzkoušet Vaši barvu. Čočky nenechte zmrznout. Obsahují vodu. A taky se nekoukejte do Slunce. Pak Vám čočky budou sloužit k Vaší plné spokojenosti.

Tags: No tags

Comments are closed.